Priser tannregulering

BARN/UNGDOM UNDER 20ÅR
Kjeveortopedisk konsultasjon med oversiktsrøntgenbilde (OPG) har en egenandel på kr. 640,-
Barn og unge har rett til gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten, men for kjeveortopedisk behandling følger en egenandel i forhold til behandlingsbehov. Kjeveortopedisk behandling skjer i all hovedsak hos private spesialister i kjeveortopedi og er stønadsberettiget etter Lov om Foletrygd etter satser fastsatt av Helse- og Omsorgsdepartemantet. Vi har direkteoppgjør med Helfo, dermed betaler pasientene kun egenandel hos oss. Egenandelen varierer avhengig av bittfeil som påvirker både behandlingsplanen og refusjonsgraden fra trygden.

Det offentlige gjennom HELFO gir refusjon (støtte) til behandling av pasienter som starter behandlingen før utgang av det året man fyller 20 år. Refusjonen er avhengig av hvor stort behovet er for behandling og deles inn i 3 grupper:

Grupe A:

100% refusjon

Grupe B:

75% refusjon

Grupe C:

40% refusjon
VOKSNE OVER 20 ÅR
Konsultasjon av voksne pasienter med oversiktsrøntgen bilde (OPG) er1100 kr.
Pris for konsultasjon uten oversiktsrøntgen er575 kr.

Voksne får vanligvis ikke refusjon for tannreguleringsbehandling og kostnaden varier av type regulering (metalle klosser, hvite klosser eller usynlig tannregulering).

I noen tilfeller kan voksne også få støtte til tannregulering:

  • Bittfeilen er så alvorlig at det kreves både tannregulering og kjevekirurgi
  • Medfødt manglende tannanlegg, hvor lukene i tannrekken skal lukkes kjeveortopedisk, eller erstattes med broer / implantater som krever kjeveortopedisk forbehandling
  • Pasienter med spesielle sykdommer som gir rett til gratis tannbehandling (Helsedirektoratet har en oversikt over slike sykdommer)
  • Pasienter som har vært utsatt for traume/tannskade, som skal eller kan behandles i kombinasjon med tannerstatning(er)
  • Pasienter med marginal periodontitt (tannkjøttssykdom)
Søskenmoderasjon
Dersom flere søsken trenger regulering får man, fra og med barn nummer to, søskenmoderasjon. I Gr. B økes refusjonen fra 75% til 90%, i Gr. C fra 40% til 60%.
KJEVEORTOPEDISK BEHANDLING PRIS
Innledende behandling med avtagbarkr 5000-12000
Behandling med fast regulering i en kjevekr 18000-22000
Behandling med fast regulering i begge kjeverkr 35000-40000
Behandling med usynlig tannregulering med avtakbar skinner
Invisalig en kjevekr 24000
Invisalig begge kjevenekr 45000
Behandling med fast regulering på baksiden av tennene
Incognito en kjevekr 25000-35000
Incognito begge kjevenekr 50000-70000
Før behandlingen påbegynnes avtales nøyaktig pris, samt får pasienten en behandlingsavtale.