Implantatbehandling og trygd

Tannimplantatbehandling kan finansieres gjennom HELFO. En slik refusjon er diagnoseavhengig.

Dette betyr at det er en diagnose som avgjør om man får refusjon, og hvor stor denne refusjonen er. I dag er det tannlegen, som etter et regelverk, avgjør om du får refusjon eller ikke.

Når det gjelder tannimplantatbehandling og trygderefusjon, er det kun spesialgodkjente tannleger som kan gjøre trygdefinansiert tannbehandling. Spesialisttannleger ved Haugenstua tannlegesenter har slik godkjenning. Du kan få utført både tannimplantatoperasjonen, krone eller brobehandling med trygderefusjon.