Rotfylling

Karies, kroner og dype fyllinger kan føre til skade og en bakteriell infeksjon i pulpa (pulpa = nerver, blodårer og bløtvev I tannens indre). Rotfylling av en tann gjøres som en følge av en slik bakteriell infeksjon, fordi pulpa er skadet, svært irritert eller død. Rotfylling er nødvendig for å beholde tannen, alternativet er å fjerne tannen og eventuelt erstatte den. Behandles ikke nerven vil bakteriene spre seg til rotspissen og en betennelse i benet rundt rotspissen vil oppstå.

En rotfylling innebærer at nerven fjernes og at rotkanalen deretter fylles med et rotfyllingsmateriale.

Vi bruker spesialinstrumenter for å rense ut rotkanalene grundig og det skylles grundig med antibakteriell væske.  Rotfylling er en behandling som krever nøyaktighet og tid. En tann har fra en til fire rotkanaler, og det er mer tidkrevende og kostbart jo flere kanaler tannen har.

Etter endt rotbehandling må tannkronen repareres med en fylling eller en krone.