Tannbroer

Dersom du mangler en eller flere tenner og ønsker å erstatte disse, kan løsningen være en bro. En bro i munnen, fungerer slik at man lager tannerstatninger for de manglende tennene, og fester disse i friske tenner på hver side. De friske tennene må først slipes til av tannlegen, slik at de skaper godt feste for broen.

En bro kan lages av forskjellige materialer. Ulike materialer har ulike egenskaper, og det foregår en rivende utvikling i materialvalg for kroner, broer og fasetter. Der det tidligere var mest vanlig å lage broer med en metallkjerne, gjerne i en gull-legering, er det i dag stadig vanligere å bruke keramer også i broer. Helkeramiske broer har med dagens materialer er i dag like sterke og solide som broer med metallkjerne. Keramer har mange fordeler, ikke minst estetisk. Ved bruk av keramiske materialer kan tanntekniker fremstille broer som er mer naturtro, og til forveksling lik dine egne tenner. Det er tannlegens ansvar å velge riktig materiale for akkurat din bro, og gjerne gjennom samtaler med deg som pasient.

Hva koster en bro?

Prisen på en bro vil avhenge av bl.a. hvor mange tenner den skal erstatte. Den minste broen som erstatter en tann, vil bestå av tannerstatning for tre tenner, da den må lages slik at du får “kroner” på tennene på begge sider. Dette er derfor en tre-ledds bro. Skal du erstatte to tenner du har mistet, vil det bli en fire-ledds bro.

Pris varierer bl.a. fordi man  velger ulike materialer.

Dersom man velger en krone med metallkjerne, kan man  velge ulike legeringer, som har ulik pris. For eksempel vil en bro med gullkjerne koste mer enn en bro med lavedelt metall.

Også keram-kroner lages i ulike materialer som kan påvirke prisen.