Tannfylling

Dersom man har hull i tennene som krever behandling, legges en tannfylling. Fyllingen forhindrer ytterligere skade, i tillegg til at tannen får tilbake sin naturlige form og funksjon. Man benytter i dag ulike typer tannfyllingsmaterialer som kompositt, glassionomer, porselen(keram) og gull. Det er i dag ikke lov i Norge å bruke amalgam som tannfyllingsmateriale Fyllingsmateriale velges etter behandlingsbehov. Størrelsen på hullet, beliggenhet i munnen, pris og allergiske reaksjoner mot materialer, spiller en viktig rolle i valg av fyllingsmateriale.