Telefon nr   
post@haugenstuatannlegesenter.no
Priser

Priser Tannregulering

Det offentlige gjennom HELFO gir refusjon (støtte) til behandling av pasienter som starter behandlingen før utgang av det året man fyller 20 år. Refusjonen er avhengig av hvor stort behovet er for behandling og deles inn i 3 grupper:

100%
100% dekning av offentlig honorar takst
75%
75% dekning av offentlig honorar takst
40%
40% dekning av offentlig honorar takst

HELFO betaler refusjonen direkte til oss slik at pasienten/foresatte til enhver tid kun betaler egenandelen. Dere trenger ikke søke om forhåndsgodkjenning eller ta vare på kvitteringer.

Søskenmoderasjon

Dersom flere søsken har behov for kjeveortopedisk behandling økes støtten fra og med det andre barnet. Foresatte må dokumentere til oss, kjeveortopediske kostnader for søsken med kopi av behandlingsavtalen eller få bekreftelse av den kjeveortopeden som behandlet søsken.

75%
95%
Fra 75% til 90% dekning av offentlig honorar takst
40%
60%
Fra 40 til 60% dekning av offentlig honorar takst

Egenandel for behandling av barn og ungdom
Egenandelen for behandlingen er lik summen av den delen HELFO ikke dekker + mellomlegget. Hos oss vil egenandelen variere mellom 5000 - 22.000 kr. Egenandelen varierer iht bittfeil som påvirker både behandlingsplan og refusjonsgrad fra trygden.


Vi er en av de rimeligste i Oslo på tannregulering.

Før behandling påbegynnes, får pasienten en skriftlig behandlings- og betalingsavtale. Egenandelen for den aktuelle behandlingen deles opp i terminer ila behandlingen hvorpå faktura sendes elektronisk til pasientens/foresattes per e-post.

Fyllinger
Fyllinger 1 Flate Kr 700,-
Fyllinger 2 flater Kr 1200,-
Fyllinger >2 flater Kr 1500,-
Protetikk
Krone Kr 5000,-
Helprotese, en kjeve Kr 9000,-
Delprotese, en kjeve Kr 7000,-
Helsett Kr 16000,-
Rebasering protese Kr 1200,-
Rotfyllinger 1 kanal Kr 3000,-
Rotfyllinger 2 kanaler Kr 3300,-
Rotfyllinger 3-4 kanaler Kr 4400,-
Priser
Bedøvelse: Infiltrasjons- eller ledningsanestesi Kr 120,-
Røntgenbilde (apikal/BW) Kr 100,-
Rtg. OPG Kr 400,-
Fjerning av tann Ukomplisert Kr 900,-
Fjerning av tann Komplisert Kr 1600,-
Egenandel ved kirurgisk fjerning Kr 2000,-
Bittskinne Hard bittskinne/TMD beh. (egenandel) Kr 630,-
Bleking En kjeve (skinnebleking) Kr 1200,-
Begge kjever (skinnebleking) Kr 2200,-

Timeavtale

Uteblitt fra timeavtale: 50% av timeshonorar: All avbestilling skal foregå via telefon. Avbestillinger via epost og facebook er ikke gyldige. Årsaken til dette er at vi ønsker slik informasjon direkte til en av våre ansatte for raskt å finne andre pasienter som ønsker disse timene. Tannlegetimer på 30 minutter skal avbestilles senest 24 timer før.

Hygienetilegg

Det tilkommer 75,- Kr hygienetillegg for engangsartikler ved hvert besøk